nupeikti

nupeikti
1 nupeĩkti, -ia, nùpeikė 1. tr. nepalankiai įvertinti, sumenkinti vertę: Nùpeikė močią, tai ir išsigando [vaikinas], nebėjo užkuriom Krs. Su anyta gyvena ir anytos nenupeĩkia Mrj. Jis žmogus nùpeiktas Mrj. Žmonės... ar tau džiova, ar tau speigas, – vis nepatenkinti, vis skundžias ir susitikdami kits kitam visų pirma orą ir dangų nupeikia Vaižg. Kiekvienas stengėsi nupeikt prekę P.Cvir. Jo darbą žmonės nupeikė . 2. refl. nusiskųsti: Ans taip nusìpeikė, rodos, tikras ubagas, ir gana Up. Jie nenusipeĩkia savo gyvenimu Bsg. \ peikti; atpeikti; įpeikti; išpeikti; nupeikti; papeikti; supeikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nupeikti — nupei̇̃kti vksm. Žmonà nùpeikė výro pir̃ktą dáiktą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atpeikti — 1 atpeĩkti, ia, àtpeikė tr. Gl, Mrj, Lp atkalbėti, atbaidyti, atgrasinti peikiant: Peikė, peikė ir àtpeikė Dkš. Jei ženysiuos, man jos niekas neatpeĩks Rm. Katrą (merginą) padaboja, tą žmonės atpeikia LTR(Sln). ^ Atpeikė kaip katei kačiukus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpeikti — 1 išpeĩkti, ia, ìšpeikė tr. 1. K nepalankiai įvertinti, iškelti trūkumus, neigiamas savybes, paneigti: Ìšpeikė visą mano darbą Mrj. Čia jau jį visi išpeĩks Dglš. Kas, iš kišenės išėmęs, laikrodį deda pri ausies, tas savo laikrodį išpeika… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubrokyti — nubrõkyti tr. nupeikti, neimti: Linus nubrõkijo Rm. brokyti; išbrokyti; nubrokyti; pabrokyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupeikimas — nupeikìmas sm. (2) → 1 nupeikti 1: Turėtų vien pasakyti, ką pastebėję yra, be jokių pagyrimų arba nupeikimų Vd. peikimas; išpeikimas; nupeikimas; papeikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupeizioti — nupeĩzioti tr. išjuokti, nupeikti: Nupeĩziojai muno paną visai Vvr. peizioti; išpeizioti; nupeizioti; papeizioti; pripeizioti; supeizioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraišyti — 1. K, LVII836 iter. nurišti 1: Kasnykėlius nuraišysim LTR(Kš). 2. tr. Ob, Krns, Trgn, Dgl atkalbėti nuo vedybų, išardyti vedybas, peikiant vaikinui merginą ar merginai vaikiną: Ir Augustiną kaltino žmonės, kad per daug savo posūnį skriaudęs, per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurėkti — 1 nurė̃kti, ia (nùrėkia), nùrėkė 1. intr. Krč rėkiant nueiti, nutolti: Rėksnys jau nùrėkė, t. y. nuėjo rėkdamas J. Nùrėkė vaikas į galvijus Rm. | prk.: Nulėkė, nùrėkė dvi mašinos ant Jurbarko Skr. 2. tr. smarkiai giedant, nulydėti: Jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuzgordyti — ×nuzgõrdyti tr. nupeikti, nuniekinti: Jų kiemas iš senobės buvo nuzgõrdytas: tinginiai, pijokai Mžš. zgordyti; nuzgordyti; pazgordyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušeikioti — nušeĩkioti tr. nupeikti: Tu teip nenušeĩkiok geros mergaitės Kal. šeikioti; iššeikioti; nušeikioti; pašeikioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”